آخرین خبرها

کیست بیضه و راهکارهای طب سنتی

💊💊💊💊درمان کیست بیضه

تباشیر و صبرزرد و سرکه خمیر شده روی بیضه مالیده شود تا سه روز بماند و تباشیر و آب کدو خورشتی یا کدو تنبل خام هم مفید است.

@drkhodadadii