آخرین مطلب

ثواب سوره قدر

📚📚📚📚🌹🌹🌹
ثواب سوره‌ إِنَّا أَنْزَلْناهُ‌
(۱) ۱- مردى از امام باقر ۷ روایت کرده که فرمود: هر کس سوره‌ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ را با صوت و آواز بلند تلاوت کند مانند آن کس باشد که در راه خدا شمشیر زند، و هر کس آهسته بخواند مانند آن مجاهدیست که در راه خدا در خون خود غوطه‌ور باشد، و هر کس ده بار آن را تلاوت کند خداوند هزار گناه از نامه عملش محو سازد.
(۲) ۲- از حسین بن أبى العلا روایت شده است که امام صادق ۷ فرمود:
هر کس در یکى از نمازهاى واجب خود سوره‌ إِنَّا أَنْزَلْناهُ‌ را قراءت کند منادى حق ندا در دهد اى بنده خدا، خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزید، عمل از سر گیر.
https://lib.eshia.ir/12676/1/279
📚کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق