آخرین مطلب

سرکه خوری عامل ریشه کن شدن شهوت زنا بر مبنای طب روایی

🌺امام صادق علیه السلام:خورش ساختن سرکه (سرکه طبیعی)، شهوت زنا را ریشه کن می‌کند.

📚 منابع : الکافی، ج۶، ص۳۳۰، ح۱۰
دانشنامه احادیث پزشکی، ج۲، ص۳۰۵

نظریه : معارفی :

در بعضی از دستورات معصومین ع چنین آورده شده که سرکه پاشیدن به مجاری ادراری سبب میشود که خودارضایی و غلبه شهوت بشدت قطع شود و یا کسانیکه متارکه کرده و شهوت آنها را کلافه میکند هرروز یک قاشق سرکه طبیعی در آب ریخته و میل کنند و این امر در صدها مشاوره تجربه شده است