آخرین مطلب

رحم و تنظیم سلامتی آن

⛔️⛔️🟢بررسی وضعیت سلامتی رحم🟢

◽️برای بررسی سلامت رحم، بررسی نظم قاعدگی (سیکل های ۲۸ یا سی روزه و به طور میانگین دوره خونریزی ۳ تا ۸ روزه)…

◽️ حجم خون خارج شده از بدن (خروج حجم خون بسیار کم و به صورت لکه بینی یا دفع حجم خون بسیار زیاد که نیاز به تعویض مداوم پد بهداشتی وجود داشته باشد و شخص دچار ضعف شود هر دو غیر طبیعی بوده و نیاز به درمان دارد)…

◽️دفعات قاعدگی (بیش از یکبار در ماه و یا عدم خونریزی در طول ماه طبیعی نیست) و کیفیت خون خارج شده از بدن که در طب رایج مورد بی توجهیست (رنگ خون دفعی زیاد تیره نباشد، چسبندگی زیادی نداشته باشد، به راحتی خونریزی شخص شروع شود) بسیار مهم هستند.

◽️همچنین، خونریزی نباید زیاد طول بکشد و دردناک باشد، شخصی که عادت ماهانه می شود نباید دچار ضعف بیش از حد شود و باید حین عادت، حال عمومی خوبی داشته باشد. نکته بعدی قدرت باروری رحم است که شخص امکان بارداری سالم و بدون نیاز به مداخله را داشته باشد.

📣به کانال «بفرمایید سلامتی» بپیوندید

👇👇👇
@DrMirghazanfari