آخرین مطلب

خونریزی پوستی و راهکارمقابله با سوخته کدو

درمان_خونریزی

▫️اگر پوست #کدو_سبز را سوزانده بصورت گرد در محل خونریزیها قرار داده و کمی فشار دهید فورأ خونریزی قطع شده و برای بهبود جراحات و تسکین سوزش آن اثر شفا بخش دارد.

🌿 @TebbolAeme 🌿