آخرین مطلب

سوختگی زبان بر اثر خوردن تغذیه داغ

✅درمان سوختگی زبان

✍🏻 اگر بر اثر خوردن غذا یا چای دچار سوختگی زبان شدید مقداری شکر روی زبان ریخته بعد از چند ثانیه دیگر نه اثری از سوختگی هست و نه سوزشی احساس میکنید.

📚 استادطالقانی
@soroshesalamati