آخرین مطلب

مزاج زخم ها در بدن بر مبنای طب سنتی

👈مزاج زخم ها

📖برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش مزاج شناسی سنتی و اسلامی استاد طالقانی

🔲زخم ها نیز بر حسب رنگ و بو و شکل ، حرارت و سردی مزاج دارند .

و باید بر حسب نوع آنها روش درمان راگزینش کرد ، و داروی مناسب انتخاب کرد و تناسب سردی و گرمی آنها دیر درمان و یا التیام بخش ترند .

🔲زخم های قرمز رنگ و زرد رنگ 👈🏼 زخم های گرم هستند

، زخم های زرد دیردرمان و زخم های قرمز رنگ التیام پذیرند .

🔲 زخم های سفید و تیره رنگ و طوسی رنگ 👈🏼زخم های سردند و عفونت پذیر و دیردرمان می شوند ، تا زمانی که رنگ زخم تغییر نیافته است زمینه درمان ایجاد نمی شود ، هر چقدر رنگ زخم تغییر کرد ، بوی عفونت آن کم می شود درد آن نیز بهبود می یابد .

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید