آخرین مطلب

میانسالی یعنی سن ۴۰ تا ۶۰ سالگی در طب سنتی

میانسالی ⠀
🔹این دوره از زندگی از ۴۰ سالگی شروع و تا ۶۰ سالگی ادامه دارد. در این دوران قوت بدنی انسان به تدریج کاهش می یابد. در زنان قدرت باروری کاهش یافته و یائسگی اتفاق می افتد.⠀
🔹با توجه به تحلیل حرارت غریزی و رطوبت اصلی بدن، مزاج اغلب افراد در این سنین، مزاج سرد و خشک است.⠀

🍂 گروه تحقیقات جامعه گیاه‌ درمانی ایران 🍂 ⠀

🍁 @irihmsir 🍁⠀

جامعه گیاه درمانی ایران #میانسالی #باروری #یائسگی #حرارت بدن #مزاج سرد #مزاج خشک #حرارت_غریزی #میانسال