آخرین خبرها

پاها و درد پاها و حجامت ساق و راهکارها بر مبنای طب سنتی

💠خواص حجامت ساق پاها در طب سنتی

✳️حجامت ساقین از حجامت های اندام تحتانی است که در ناحیه پشت هر دو ساق پا؛ به فاصله یک وجب دست هر کس براى پاى خودش از قوزک پا به سوى برجستگى پشت ساق پا و به عبارتی ۴ انگشت باز (وجب کوچک) از زیر زانو و روی عضلات پشت ساق انجام میشود.

✳️این حجامت مانند فصد دو ورید صافن یا فصد دو ورید پاشنه پا عمل می کند.

✳️ابن سینا اعتقاد دارد که در زنان سفیدرو که پوست متخلخل و خون رقیق دارند، حجامت ساقین بهتر از فصد صافن است.

✳️حجامت ساقین، حجامتی است بسیار قوی و تخصصی که در موارد زیر موثر است:

❌تصفیه کلّی خون و کاهش امتلاء و نیز در درمان تکمیلی بیماری هایی چون :
♦️سرگیجه
♦️صرع
♦️مالیخولیا
♦️ سکته
♦️سرسام یا مننژیت
♦️تاریکی چشم

♦️نابینایی ناشی از ضربه و خونریزی چشم
♦️فشار خونجوش ها

♦️ دمل ها و بثورات پوستی
♦️خارش های عمومی بدن(انواع جرب و قوبا و حکّه)

♦️برخی بیماری های قلبی
♦️ورم عمومی بدن
♦️بیماری های کبدی
♦️نقرس
♦️ بواسیر
♦️دردهای کلیه، رحم و مثانه
♦️باز نشدن خون قاعدگی (آمنوره)

♦️پسوریازیس
♦️کمر درد و درد های سیاتیکی
♦️اسپاسم ساق پاها