آخرین خبرها

پیری و علل و عوامل آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💛عادتهای #پیر کننده را بشناسیم

💎دیر #خوابیدن💎
💎کم تحرکی و #ورزش نکردن
💎تمایل به خوراکی های شیرین
💎#سیگار کشیدن💎
💎مالیدن #چشم💎
💎تغییر پی در پی #وزن💎
💎خوابیدن روی #شکم💎
💎کنترل نکردن #استرس💎
💎نداشتن برنامه غذایی سالم
💎نوشیدن ناکافی آب نسبت به نیاز بدنتان💎
💎خصومت و دشمنی💎

🌿 @TebbolAeme 🌿