آخرین مطلب

سرگیجه درمانی بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚📚سرگیجه درمانی بر مبنای طب سنتی

چطور بفهمیم سرگیجه بعلت کم خونیه یاغلبه خون یاچربی خون ؟
⇦ اگرموقع بلندشدن چشم‌ تارشدکم خونی
⇦ اگرموقع بلند شدن «یا ازپله بالا رفتن» زمین یاآسمان میچرخیدغلبه خون یاچربی خون

تلگرام و ایتا : @drhasanati
دکتر حسناتی – طب سنتی –

نظرات معارفی
اگر سرگیجه ناشی از صفرا باشد چنند قطره به پیشانی سرکه مالیده شود

و اگر از سردی باشه روغن مرزنجوش مالیده شود

////////////////////////////////

سرگیجه بامنشأ مشکل قلبی ویا سردی_مغز

✍️بوییدن میوه سیب سرخ تازه
✍️سکنجبین به ،میل کنید به شرطی که عسل و سرکه برابر باشند.
✍️شیره ی انگور به جای عسل هم میشه استفاده کرد.

🔘✍️ماساژ ملاج سر با روغن کنجد به مدت ۱۴ تا ۴۰ روز

💠عضویت در کانال نسخه های مجرب اساتید👇👇👇
لینک کانال
@noskhesonati
نشر دهید.