آخرین مطلب

کهنسالان و تقویت سیستم ایمنی آنها با طب سنتی

📚به افراد بالای ۶۰ سال هرروز یک استکان عرق بهارنارنج داده شود تا ازتجمع خلط بلغم ( چرک سفید رنگ دراندام ها ) تا حدودی مانع شوید و نتیجتا بی حسی و خستگی و خواب الودگی شان کاهش یابد و زمینه سکته مغزی و سکته قلب دربدن فراهم نشود و میتوان دراین ترکیب از هرعرق فقط یک قاشق عرق اسطوخدوس و عرق بادرنجبویه و عرق یونجه افزوده شود
و دراب آشامیدنی شان عرق گلاب یک قاشق افزوده شود تا میکروب ها درگوارش فعال نشود

دادن مغز بادام شیرین در قالب هریره بادام

کاهش جدی تغذیه سرد

دهها روش دیگر در سایت خودم جستجو کنید
کانال ها و سایت تجارب طب سنتی حسین معارفی
http://tajarobteb.ir/?cat=80