آخرین مطلب

خلط سینه و راهکار دفع تدریجی بر مبنای طب سنتی

پاک کردن سینه از اخلاط با کاسنى

جـهـت بند آمدن سرفه و پاک کردن سینه از اخلاط کهنه ،

۲۰ گرم کاسنى رابا

۱۰ گرم گـل زوفـا،

۱۰ گـرم ریـشـه شـیـریـن بـیـان ،

۱۰ گـرم شـکـر تـیغال ،

۱۰ گرم عناب مخلوط کرده ،

در ۵/۱ لیتر آب جوشانده و ۳ بار در روز، هر بار یک فنجان آنرا میل کنید .

🌿 @TebbolAeme 🌿

///////////////////////////

✅خلط سینه

«پونه» از نظر طبیعت گرم و خشک است و از خواص آن لطیف کننده است. برای پاک کردن اخلاط سینه مفید است.

✍️استادمیرزائی:
✔️پونه را دمکرده یک فنجان صبح وی فنجان شب با ی ق چ عسل میل شود.
✔️پونه را دمکرده با نمک دریامخلوط و صبح ،ظهر ،شب غرغره کنید .
✔️پودرکرده در قالب کوکو استفاده کنید
✔️پودر کرده روی غذا وبرنج بریزید
✔️ازعرق ان در قلیان طبی استفاده کنید.
✔️روزی ی فنجان عرق کاسنی با کمی اب مخلوط میل شود
⛔️افراد صفراوی با مصلح مصرف کنند

@mf_eslami