آخرین مطلب

خرماخوری اولین خوراکی بعداز زایمان

✅اولین خوراکی بعد از زایمان

✍️حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودند: چون زن، فرزند به دنیا آورد باید نخستین چیزی که می‌خورد خرمای تازه باشد و اگر خرمای تازه در اختیار نبود خرمایی دیگر چرا که اگر چیزی برتر از آن وجود داشت؛ خداوند آن را به مریم هنگامی که عیسی را زاد می‌خوراند.

📚مکارم‌الاخلاق، ج۱، ص۵۰۸

مصرف خرما پس از زایمان خون صالح تولید می‌کند و نیازهای نوزاد و مادر تامین می‌شود. مصرف خرما، خونریزی بعد از زایمان را کاهش می‌دهد. با تقویت و گرم کردن بدن مادر از افسردگی پس از زایمان پیشگیری می‌کند.

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿