آخرین مطلب

ده آزمایش پزشکی بانوان برای تست سلامتی

ده آزمایش پزشکی بانوان برای حفظ سلامتی:
۱. فشار خون
از سن ۲۰ سالگی ۲ سال یکبار و ۴۰ سال به بالا سالانه
۲. کلسترول
تخمین خطر بیماری قلبی. ۲۰ سال به بالا هر ۵ سال یک بار‌ و ۴۰ به بالا سالانه.
۳. پاپ‌اسمیر
۲۱ تا ۶۵ سالگی، هر سه سال یک بار بررسی خطر سرطانه دهانه رحم و ..
۴. ماموگرافی
غربالگری سرطان سینه؛ ۴۵ سالگی هر دو سال یک بار
۵. تراکم استخوان
از ۶۵ سالگی برای پوکی استخوان
۶. قند خون
از ۴۵ سالگی هر سه سال یک بار
افراد چاق یا سابقه خانوادگی زودتر
۷. پیشگیری از سرطان روده بزرگ:
از ۴۵-۵۰ سالگی هر ۵ سال سیگموئیدوسکوپی و هر ۱۰ سال کولونوسکوپی
۸. شاخص توده بدن (BMI)
نشانه چاقی که خطر ابتلا به مشکلات جدی سلامتی دیابت؛ قلبی
۹.معاینه پوست
معاینه سراسر بدن توسط خود هر ماه. هر گونه خال جدید یا تغییر در خال‌ها ممکن است نشانه‌ اولیه سرطان پوست؛ مراجعه به پزشک.
۱۰. چکاپ دندان
زنان بالغ هر شش ماه معاینات دندانپزشکی
https://t.me/proffessorkarami
پرفسورکرمی