آخرین مطلب

سفیدسازی دندان در ب سنتی

با سبزی ریحان دندانهایتان را سفید کنید👇

کافیست برگهای ریحان را خشک و آسیاب کرده سپس به خمیردندان اضافه و هر روز از آن استفاده کنیدتا دندانهایتان سفید شود. ریحان دندانها را در برابر عفونت هم بیمه میکند.

♦️سبک زندگی سالم با دکتر یوسفی ♦️

✅ https://eitaa.com/drusefi

https://instagram.com/usefi.ir

👈پست را ذخیره و برای دوستان خود ارسال کنید