آخرین مطلب

صداهای گوش , و یا وزوز گوش بر مبنای طب سنتی

🔴 اقسام صداها
♻️ افزایش #بلغم و #سودا و #صفرا باعث شنیدن صداهایی اعصاب خرد کن میشوند به عنوان مثال افزایش بلغم موجب بلندتر شنیدن #صداها میشود و حتی اگر بلغم شدیدتر شود نه تنها موجب بلندتر شنیدن صداها میشود بلکه باعث حساس شدن به ریز ترین و کوچیک ترین صداها هم میشود.

حکیم حسین خیراندیش وزوز_گوش