آخرین مطلب

روش های درمانی طب رایج

📚📚روش درمانی فریب بدن یعنی باروش یک آمپول ب ۱۲
یا
با روش یک کورتون
یا
با روش یک پنتازول و امپرازول
یا
با روش یک استامینوفن کدئین دار
یا
با یک یا چند مشتقات چرک خشک کن
یا یا یا
صدها مصادیق این چنینی
یعنی
هسته اصلی بیماری دربدن مخفی شده و دوباره با یک استرس بیماری احیا میشود
پس 🌹
درمانگری طب سنتی برای خودش مبنا دارد و آن بیرون راندن اخلاط کثیف و بازگشت بدن برای پاکسازی موادزائد و برنامه ریزی اصلاح سبک زندگی به روش تدریجی طب سنتی