آخرین مطلب

پاکسازی بدن با دفع ادرار

🔴 پاکسازی بدن با دفعِ ادرار

♻️ دفع مواد زاید ناشی از هضم دوم از طریق #ادراربول صورت می‌پذیرد و در صورتی که به اندازه‌ی نیاز انجام گیرد؛ منافع زیادی به همراه دارد. ادرار بول (افزایش دادن ادرار با استفاده از مدرّ بول) در #کاهش درد_مفاصل و احساس #خستگی و بیشتر بیماری‌هایی که رطوبت در آن نقش دارد(مثل #کرونا، آنفلوآنزا و…) از تدابیر مهم به شمار می‌آید.
┅┅❅❈❅┅┅
➥🏵 @TebeBooAli