آخرین مطلب

روزه‌داری و ضعف بینایی بر مبنای طب سنتی

🔆💠🔅💠﷽💠🔅
🔴روزه‌داری و ضعف بینایی

✍️ افرادی که دچار #ضعف بینایی هستند، چنانچه چشمان درشتی دارند، ضعف چشمانشان ناشی از #غلبه رطوبت و سردی است، لذا #روزه برای این افراد بسیار کمک کننده است، زیرا با افزایش صفرا، رطوبت زائد چشم کاسته شده و موجب #تقویت_بینایی می‌شود.

با توجه به تاثیر قوی نفس برجسم، با تقویت نفس از طریق عمل به دستورات الهی و انجام ندادن #مبطلات باطنی روزه (گناه) در همه حال، همین روزه برای همه مزاج‌ها می‌تواند نعمت، درمان و #شفا باشد. چنانچه بخش اعظم دین به نفس می‌پردازد تا به جسم.

افراد گرم مزاجی هم که دچار #ضعف_بینایی هستند، لاغرند و چشمان ریزی دارند، سعی کنند با رعایت موارد زیر از خشکی چشمانشان در طول زمان روزه داری، بکاهند: اصلاح تغذیه، استفاده از رطوبت بخش‌ها و مصرف میوه و سبزیجات متناسب با مزاجشان بین فاصله افطار تاسحر، قرار نگرفتن در جاهای گرم و عدم انجام فعالیت‌های شدید و ورزش‌های سنگین در طول زمان روزه داری.

برای تقویت چشمانی که به خاطر غلبه سردی و رطوبت (بلغم)، ضعیف شده‌اند، شست و شوی چشم با عرق رازیانه و سپس چکاندن ۱ قطره عسل خالص درچشم حداقل ۴۰ شب، سرمه کشیدن با سرمه سنگ (اثمد) یا سرمه بادام شبها قبل از خواب (سرمه را با کمی روغن بادام شیرین، آغشته و سپس به مژه بمالید)، خوردن بادام، به و سیب نیز مفید است.

روغن مالی پیشانی، شقیقه‌ها و اطراف چشم با روغن بادام شیرین نیز در تقویت چشم افراد گرم مزاجی که چشمانشان دچار #غلبه_خشکی شده موثر است.

☜【طب شیعه】

       🍏 @tebshia20🌿