آخرین مطلب

فرزندآوری و توصیه علما با توصیه ایت الله شاه آبادی! برای فرزند دار شدن.

[ Video ]
توصیه ایت الله شاه آبادی! برای فرزند دار شدن.
‼️حتما ببینید و برای همه ارسال کنید.

طریقه خواندن نماز استغفار

نماز استغفار دو رکعت است: در هر رکعت حمد و سوره‏ی قدر را بخوان و بعد از قرائت، ۱۵ بار بگو:«استغفر الله» و بعد به رکوع که رفتی آن را ده بار بگو از رکوع بلند شدی در حالت ایستاده ده مرتبه، به سجده رفتی ده مرتبه، بین دو سجده ده مرتبه، در سجده دوم ده مرتبه، و بعد از سجده دوم هم ده مرتبه، و رکعت دوم نیز مثل رکعت اول اقامه شود.»
مفاتیح الجنان

لینک همراهی کانال جمعیتی نسل قاسم👇👇
https://eitaa.com/joinchat/2454782268C6c297eff5d
➖️➖️➖️⭐️🌸🏵🌹

ارتباط، تبادل نظر، انتقاد👇

https://eitaa.com/Aboo_Ali_110