آخرین مطلب

سرماخوردگی چشم و راهکار طب سنتی

اگر سرما به چشم نفوذ کرد و باعث سوزش و آمدن اشک از چشم شد باید از موارد زیر استفاده کرد:
۱. #کاه_گندم کهنه را جوشانده و سر و چشم را در برابر بخار ان قرار می‌دهیم.

۲. بخور جوشانده #مرزنجوش، بابونه و قهوه تلخ بوداده به چشم.

۳. #سنگی را با آتش داغ کرده و در سرکه طبیعی انگور یا سیب انداخته و بخار آن را به چشم می‌دهیم.

نفوذ_سرما به چشم

♻️ قابل توجه است که موارد فوق در #تخلیه_سینوس‌ها نیز بسیار #موثر است.

رحیق #طبایرانی #طباسلامی #طب_سنتی #خیراندیش

نسخ_استاد 🎪🍓🌱˼

♡› http://splus.ir/tebiranii
https://eitaa.com/Tebiranii
https://rubika.ir/tebiranii
https://ble.ir/tebiranii
https://gap.im/Tebiranii
https://iGap.net/tebeiranii