آخرین مطلب

اذان و اقامه در گوش نوزاد

برکات #اذان و #اقامه در گوش نوزاد

🍃امام صادق علیه السلام می فرمایند: 🔸️کسی که صاحب فرزند شود، در گوش راستش اذان بکوید و در گوش چپش اقامه، زیرا این عمل فرزند را از شیطان رانده شده ، مصون میدارد. 📚وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۳۶

[امّ صبیان، به نوعى بیمارى گویند که در آن، فرد دچار حالتى مى شود که در اصطلاح به آن «باد گرفتن» مى گویند و گاهى موجب بیهوشى فرد مى گردد. همچنین، گفته شده که امّ صبیان، نوعى جن است که کودکان را مى آزارد. در فارسى، امّ صبیان، برابر مادر دیو و دیوزدگى دانسته شده است.]

🍃امام حسین علیه السلام می فرمایند: 🔸️هر کس صاحب فرزند شود و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید، هرگز به بیماری ام الصبیان مبتلا نخواهد شد. 📚کنز‌ العمال، ج۱۶، ص۴۵۷
https://eitaa.com/joinchat/1431306305C7a3999fb11