آخرین مطلب

پاکسازی گوارش بر مبنای طب سنتی با استفراغ مصنوعی

کمک به پاکسازی دستگاه گوارش بهترین اقدام برای دفع غذای فاسد:

✍️تحریک استفراغ مثلاً با آب گرم و سکنجبین و خروج فوری غذای فاسد از بدن است.
اگر فردی قادر به انجام استفراغ نیست، باید اسهال ایجاد نماید.
✍️گاهی طبیعت فرد با آشامیدن اندک اندک آب گرم ماده فاسد را دفع می‌کند اگر با این روش ساده اسهالی رخ نداد، از داروهای ضعیف و نرم کننده مدفوع (ملین) مانند شربت آلو و بنفشه و گلقند استفاده شود.

🌿 @TebbolAeme 🌿