آخرین مطلب

چهل حدیث درباره تغذیه بر مبنای طب روایی

🌹🌹🌹📚📚
چهل حدیث راجع آداب غذا خوردن
احادیث معصومان در رابطه با اداب غذا خوردن
حضرت علی(ع) می فرمایند: زندگی را برای خوردن مخواه؛ بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.
📚شستن دستها پیش و پس از غذا:
۱-پیامبر خدا(ص): شستن دستها پیش و پس از غذا، شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است.
۲- پیامبر خدا(ص): شستن دستها پیش از غذا، فقر را دور می کند و شستن دستها پس از غذا، اندوه را می راند و چشم را سلامت می دهد.
۳- پیامبر خدا(ص): اگر کسی از شما در حالی که خوابید که در دستانش بوی گوشت بود و آن را نشست و آنگاه عارضه ای به وی رسید، مبادا جز خویش را نکوهش کند.
۴- حضرت علی(ع): شستن دستها پیش و پس از غذا، موجب فزون شدن عمر است و سبب زدودن چربی از جامه هاست و دیده را جلا می دهد.
۵- امام صادق(ع): دستهایتان را پیش و پس از غذا بشویید؛ چرا که فقر را می برد و بر عمر می افزاید.
📚گذاشتن سبزی در سفره:
۶-پیامبر خدا(ص): سفره هایتان را به سبزی آذین کنید؛ زیرا آن، همراه با گفتن بسم الله، شیطان را می راند.
۷-امام صادق(ع): هر چیزی زیوری است و زیور سفره، سبزی است.
📚درآوردن کفش ها:
۸- رسول خدا(ص): به هنگام غذا، کفش هایتان را درآورید؛ چرا که این، رفتاری زیباست.
۹- رسول خدا(ص): چون غذا نهاده می شود، کفش های خود را درآورید؛ زیرا این کار، موجب آسایش بیشتر پاهایتان است.
📚بر زبان آوردن نام خدا:
۱۰- رسول اکرم(ع): هر غذایی که بر آن نام خدا برده نشود، درد است و هیچ برکتی در آن نیست.
۱۱- امام علی(ع): – در سفارش های خود به کمیل-: به گاه غذا خوردن، از آن کسی نام ببر که با وجود نام او، دیگر هیچ دردی زیان نمی رساند و نامش، شفای همه بیماری ها و ناتن درستی هاست.
📚خوردن با دست راست:
۱۲- مسند ابن حنبل – به نقل از عایشه -: پیامبر خدا دست راست خود را به خوردن و برآوردن نیازهای دیگر خویش اختصاص داده و دست چپ را به زدودن آلودگی از مقعد و آنچه در آن ناحیه است، واگذارده بود
📚آغاز کردن غذا با نمک و به پایان بردن آن با نمک یا سرکه:
۱۳- پیامبر خدا(ص): هر کسی که غذای خود را با نمک آغاز کند وبا نمک به پایان ببرد، از هفتاد و دو درد- که جذام و برص(پیسی) از آن جمله است – در امان می ماند.
۱۴- امام صادق(ع): بنی اسرائیل، [غذا را] غذا را با سرکه آغاز می کردند و با آن نیز به پایان می بردند؛ ولی ما با نمک آغاز می کنیم و با سرکه به پایان می بریم.
۱۵- امام کاظم(ع): سفره ای که در آن نمک نباشد، بی برکت است. آغاز کردن غذا با نمک، برای تن درستی، بهتر است.
📚خوردن غذا به هنگام گرسنگی و اشتها:
۱۶- رسول اکرم(ص): خوردن بدون گرسنگی و خوابیدن بدون بیداری کشیدن[ و احساس نیاز به خواب]، نزد خداوند، گناهی سهمگین است.
۱۷- امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیانی نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او [ازخوراک پیشین،] پاک شده باشد.
📚آغاز کردن با سبک ترین غذا:
۱۸- امام رضا(ع): غذای خود را با سبک ترین غذایی که بدنت به اندازه عادتت و بر حسب اقامتگاه و فعالیت ها و زمانه ات تغذیه می کند، آغاز کن.
۱۹- پیامبر خدا(ص): گرمی[غذا]، برکت دارد.
۲۰- المحاسن – به نقل از مرازم- : امام صادق(ع) برای ما غذایی گرم فرستاد و فرمود: « پیش از آن که سرد شود، بخورید؛ چرا که این، خوش تر است.
📚برداشتن لقمه های کوچک و جویدن کامل:
۲۱- رسول خدا(ص): – در بیان آداب غذا خوردن- : اما آداب آن، کوچک کردن لقمه و جویدن کامل است.
۲۲- امام حسن(ع): در باره سفره، دوازده نکته است و بر هر مسلمانی لازم است که آنها را بداند. از آنها چهار چیز، واجب، چهار چیز مستحب، و چهار چیز جزو آداب است. اما آنچه از آداب است، عبارت است از: خوردن از آنچه پیش خود تو است؛ کوچک کردن لقمه؛ خوب جویدن؛ و کمتر نگریستن به چهره مردم.
📚دست کشیدن از غذا پیش از سیری:
۲۳- پیامبر خدا(ص): زمانی بخور که میل به خوردن داری و در حالی خوردن را رها کن که هنوز اشتهایت است.
۲۴- امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیان نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او [ازخوراک پیشین،] پاک شده باشد. پس چو خواست بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالی دست از غذا خوردن بکشد که هنوز میل به خوردن دارد و به آن، احساس نیاز می کند.
📚دست کشیدن بر چهره و دعا کردن پس از شستن دستان:
۲۵- امام صادق(ع): دست کشیدن بر چهره پس از وضو، کنجدک(کک و مک) را از میان می برد و روزی را افزون می کند.
۲۶- امام صادق(ع): چون پس از غذا دستانت را شستی، با باقی مانده آب، دستی بر چشمان خود بکش؛ چرا که مایه ایمنی از درد چشم است.

📚به پشت دراز کشیدن پس از غذا:
۲۷- امام جعفر صادق(ع): دراز کشیدن پس از غذا، بدن را چاق می کند، غذا را هضم می نماید و درد را [از درون انسان،] بیرون می کشد.
۲۸- امام رضا(ع): هرگاه چیزی خوردی، به پشت دراز بکش و پای راست خود را روی پای چپ بگذار.
📚پرهیز از زیاده روی:
۲۹- قرآن کریم: بخوری و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید. [سوره مبارکه اعراف، آیه۳۱٫]
۳۰- پیامبر خدا(ص): یکی از انواع زیاده روی، این است که هر آنچه را دوست داری، بخوری.
⛔️📚پرهیز از دمیدن در غذا:
۳۱- امام علی(ع): – درباره آنچه پیامبر خدا(ص) نهی فرموده است- : از این نهی کره که در غذا یا نوشیدنی بدمند.
۳۲- امام علی(ع): نباید کسی بر محل سجده? خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد.
📚⛔️پرهیز از خوردن با دست چپ:
۳۳- پیامبر خدا(ص): خوردن با دست چپ، از نافرهیختگی است.
۳۴- پیامبر خدا(ص): با دست چپ نخورید؛ چرا که شیطان با دست چپ می خورد.
⛔️📚پرهیز از خوردن پس از سیری:
۳۵: امام صادق(ع): در سه چیز، ناخشنودی خداوند است: خفتن بدون بیداری کشیدن[و احساس نیاز به خواب]، خندیدن بدون شگفتی، و خوردن پس از سیری.
📚⛔️پرهیز از خوردن غذای داغ:
۳۶- رسول اکرم(ص): غذایتان را سرد کنید تا در آن به شما برکت داده شود.
۳۷- امام صدق(ع): نزد پیامبر(ص) غذای داغی آوردند. فرمود:«خداوند، آتش را خوراکمان نکرده است. کنارش بگذارید تا سرد شود». پس آن را واگذاشتند تا سرد شود.
⛔️⛔️📚پرهیز از خوردن در حالت جنابت،مگر با وضو:
۳۸- پیامبر خدا(ص): پنج چیز پیسی می آورد: نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه؛ وضو گرفت و غسل کردن با آبی که با آفتاب گرم شده است؛ خوردن در حال جنابت؛ نزدیکی با زن در دوران قائدگی اش؛ و خوردن در حال سیری.
۳۹- سنن النسائی- به نقل از عایشه-: پیامبر خدا، چون در حال جنابت قصد خفتن داشت، وضو می ساخت و چون قصد خوردن داشت، دستان خویش می شست.
پرهیز از خفتن، بلافاصله پس از خوردن غذا:
۴۰- پیامبر اعظم(ص): غذایتان را با یاد خدا و نماز، ذوب(هضم) کنید و بر آن مخوابید، که دل هایتان سخت می شود.🍎https://eitaa.com/Yuzarsif313Hakim🍎
کانال طب سنتی اسلامی ایرانی عضو شوید👆