آخرین مطلب

مصرف تغذیه مانده و فریزری عامل تشدید سودا بدن

⛔️⛔️📚📚غذاهای مانده سودای بدن را زیاد می کند

موجب انسداد مجاری کبدی و مولد سودا است.
سبب ایجاد آلرژی و اختلالات کبدی می گردد.
https://eitaa.com/MohammadRezaSaffari