آخرین مطلب

علل یابی زخم پای دیابت بواسطه نوشیدن مایعات زیاد بر مبنای طب سنتی

💢زخم پای دیابتی

💥 در افرادی که قند خون بالاست ، عطش دارند و مایعات زیاد می نوشند؛ با مصرف زیاد مایعات ، کلیه سرد می شود

💥کلیه مسئول تخلیه بخشی از سودا و بلغم در خون است . و با سرد شدن کلیه ها امتلا بدن از این دو خلط زیاد خواهد شد.

👈از طرفی کلیه که سرد شده نمی تواند سودای کثیف را از بدن خارج کند این سودا به مرور در پاها رسوب کرده و فرد دیابتی بعد از مدتی حس می کند پاهایش بیحس شده
این تجمع سودا در کف پا ممکن است در آینده به #زخم_دیابتی تبدیل شود.

@tebiirann