آخرین مطلب

سکته مغزی و راهکارهای طب سنتی

🇮🇷🇮🇷🇮🇷☎️☎️☎️پرسش سکته مغزی

سلام وقت بخیر یک ماهه که مادر ۷۰ ساله ام سکته مغزی کردن و ما دست رو با روغن زیتون زیاد ماساژ میدیم مقدار روغن زیاد باشه اشکال نداره؟
فیزیوتراپی انجام میدیم پا کمی راه افتاده اما دست اصلا و چانه هم کمی کج مانده
🗣🗣🗣🌹🌹پاسخ ها

سلام
۱- روغنهای سیاهدانه و بابونه و زیتون و بادام تلخ و قسط را باهم مخلوط و روزی چندبار و هرباریک ربع به روش ارام فقط از پایین به بالا بکشید فقط و فقط از پایین به بالا

۲- اگر دیابت ندارد عسلاب عسلاب
۳- دمنوش سیاهدانه به روش چای درست شود با اندکی عسل میل شود روزی یک لیوان + دمنوش گل بابونه شیرازی با گل زوفا بصورت ترکیبی بسیاردربازکردن عروق مفیدند

۴- دستها هم از نوک انگشتان به سمت ارنج فقط از پایین به بالا و ارام فشار دادن ممنوع
۵-مصرف سردیجات مطلقاممنوع
۶-کف پای مادرتان را روزی چندبارارام ارام سنگ پا بکشید یا ماساژ بدهید تا فرکانس هوشیاری مغز فعالترشود و اگر ناراحت نمیشود روزی پنج بارباقاشق کف پایش بزنید تا خواب مغزش بیدارشود
۷-سرش را پی درپی شانه بکشید
۸- روغن عاقرقرحا ( روغن ریشه سبزی ترخون ) بصورت و چانه مالیده شود و یا عرق ترخون روزی یک استکان

📚📚🇮🇷🇮🇷🔻🔻
ادامه این درمانگری درباره تقویت مغزدرکانال خودم یا سایت خودم
http://tajarobteb.ir/?s=%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
۲- http://tajarobteb.ir/?s=%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%BA%D8%B
2