آخرین مطلب

خواب آلودگی و راهکارهای مقابله طب سنتی

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💊💊سلام راهکارهای مقابله با خواب آلودگی
اناناس طبیعی آبش + بلدرچین + عسلاب بالاخص ناشتا + مویز روزی دهها دانه + هریره بادام با شیره انگور + روزی چنددانه خرما + مخلوط عرق یا گیاه پونه با اویشن با زیره با رازیانه + چنددانه سیاهدانه +پرهیز ازشیرو ماست و دوغ و کاهو و بادمجان+ مالیدن عطرهای گرم مثل نعناع + پرهیزازپنیرخوردن+خواب زیادیعنی غلبه بلغم زیاد+ خوردن عرق های اسطوخدوس و یا عرق بهارنارنج + پنیربا گردو شبها بعنوان تغذیه+ خوردن حلواها و ارده شیره + چهار مغزخشکبار+ دوداسفندباکندر+ مکیدن کندر+ شانه کردن موها پی درپی + شربت خاکشیر+ چای کوهی و یا چای پونه + حوردن شربت خاکشیر+ خواب زیادبیش از هشت لیوان ممنوع+ خوابیدن درروز به حداقل حداقل
📚محقق طب سنتی : حسین معارفی