آخرین مطلب

طبع شناسی بدن در مزاج های چهارگانه چیست

⬇️ طبع بدن شما چیست ؟

💦 گرم و خشک (صفرایی)
مزه دهان تلخ ، رنگ زبان زرد ، تشنگی ، زبری پوست ، زردی چشم ، کدری ادرار ، عصبی شدن ، سیاهی رفتن چشم ، سرگیجه، گرمی بدن ، دیدن خوابهای بد ، یبوست ، تندخویی ، بهانه جویی

💦 طبع گرم و تر (دموی)
مزه دهان شیرین ، رنگ زبان قرمز ، لزج بودن اب دهان ، خارش بدن ، بروز جوش در بدن ، سنگینی سر ، خمیازه کشیدن ، چرت زدن

💦 طبع سرد و تر (بلغمی)
مزه دهان ترش ، رنگ زبان سفید ،سردی پوست ، دیر هضم شدن غذا ، میل به خواب زیاد ، جاری شدن اب از دهان ، رقیق بودن اب بینی ، درد کمر ، دردبدن ، درد پاها ، ضعف بینایی ، تپش قلب ، تولید کرم در انتهای روده بزرگ ، حجم زیاد ادرار

💦 طبع سرد و خشک (سودایی)
✍🏻 مزه دهان شور ،لاغری ، پژمردگی ، رنگ زبان سیاه ، خستگی ، افسردگی ، خودخوری ،سوزش هنگام بول کردن ، رنگ تیره ادرار ، بوی بد دهان ، تاریکی چشم ، سوزش معده ،فکر زیاد ،خواب اشفته ،دلتنگی ، بی قراری ، مشکلات عصبی ، رنگ تیره مدفوع

@soroshesalamati