آخرین مطلب

پیری زودرس بر مبنای طب روایی

🔆💠🔅💠﷽💠🔅
✍️امام صادق علیه السلام فرمودند :

🔥چهارچیز است که پیری زودرس می آورد

🔸۱)خوردن گوشت مانده
🔸۲)نشستن روی زمین نمناک
🔸۳) بالا و پایین رفتن زیاد از پله ها
🔸۴)آمیزش جنسی با زنان مسن

📚تحف العقول

🔥همچنین پیامبر ص فرمودند موارد زیرنیز باعث پیری زود رس میشود

🔸۱)فراوانی آمیزش جنسی
🔸۲ زیاد ماندن دردستشویی(مضطراح)
🔸۳)سخن گفتن هنگام قضای حاجت
🔸۴)شبانه ایستاده آب نوشیدن
🔸۵)به روی شکم خوابیدن

کانال رسمی حکیم خیراندیش

       🍏 @hakimkheirandiish 🌿