آخرین مطلب

تغذیه های زود هضم و دیر هضم بر مبنای طب سنتی

غذاهای زود هضم و دیر هضم در طب سنتی

🔸غذاهای لطیف
غذاهایی هستند که پس از ورود به بدن به آسانی هضم شده ومورد استفاده سلولها قرار می گیرند.
غذاهای زود هضم میتواند پر انرژی ویا کم انرژی باشد مانند زرده تخم مرغ، نان گندم، سیب و انار و انواع سوپ ها

🔹غذاهای غیر لطیف
غذاهای هستند که وقتی وارد بدن می شوند، زمان بیشتری برای هضم و جذب نیاز دارند
مانند گوشت گوساله، فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس و ناگت ها، لبنیات پر چرب و انواع سرخ کردنی ها

🔸غذاهای معتدل
غذاهایی هستند که مناسب افراد دارای مزاج معتدل و فعالیت متوسط هستند مانند گوشت گوسفند و بره و…
هر چه غذاها هضم آسانتری داشته باشد سلولها و اندامهای بدن انسان، سالمتر خواهند بود
از طرفی همیشه باید سعی شود که مزاج غذاهایی را که انتخاب میکنیم با مزاج بدن ما سازگاری داشته باشد

افراد سرد مزاج، بهتر است غذاهایی با مزاج گرمتر را مصرف کنند و افراد گرم مزاج نیز در مصرف گرمی ها افراط ننمایند.

🌿 @TebbolAeme 🌿