آخرین مطلب

بدن سازی به روش طب سنتی

📚📚📚👈مڪمل طبیعۍ بدنسازی

مڪمل طبیعے ڪہ بہ ساخٺ عضلات و اضافه ڪردن وزن ڪمڪ می ڪند.

🔹همان طور ڪہ میدانید براے عضلہ، سازے بدن نیاز به پروتئین دارد،ماهم براتون یه مڪمل طبیعے اوردیم.

🔸عسل+ڪنجد

💠ڪنجد سر شار از پروتئین میباشد.

🔻مقداری ڪه از این مڪمل شما در روز نیاز دارید:

⬅️روزانہ ۲ قاشق غذاخورے عسل و یڪ قاشق غذاخورے ڪنجد می‌باشد ڪه با هم مخلوط می ڪنید و قبل از صبحانہ میل می ڪنید.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید