آخرین مطلب

استخوان کوبیده و ضرب دیدگی استخوان و تصادفات با خردشدن استخوان

‍ ✍️درمان کوفتگی و ضرب دیدگی💥

🔸ضماد تُرُب مخلوط با عسل
🔸ضماد مخلوط زردچوبۀ خالص با زردۀ تخم‌مرغ‌ سالم
🔸 ضماد مخلوط پودر زَمِه در زردۀ تخم‌مرغ سالم
🔸دنبۀ تازه با پودر زردچوبۀ مخلوط و کوبیده شود، سپس ضماد شود
🔸ضماد مخلوط روغن زرد گاوی با زردچوبه
🔸ضماد کوبیدۀ کَرِه با زردچوبه.

💠عضویت در کانال نسخه های مجرب اساتید👇👇👇
لینک کانال
@noskhesonati
نشر دهید.

/////////////

✍️ درمان #ترک_استخوان

➖ ضماد مجموعی از ترکیب سقز و روغن زیتون بسیار نافع است

🌀 به خصوص در مورد شکستگی استخوان.

🌿 @TebbolAeme 🌿