آخرین مطلب

ورم درمانی عمومی بر مبنای طب سنتی

💎 درمان ورم ها

🔹 ترکیب صمغ درخت سقز و روغن زیتون بصورت موضعی مالیدن

برای درمان ورم ها بسیار نافع است.


➥🏵 @TebeBooAli