آخرین مطلب

رشد و تقویت ابرو بر مبنای طب سنتی با زرده تخم مرغ محلی و یا روغن بنفشه و یا روغن فندوق و یا روغن سیاهدانه و یا روغن بادام شیرین و یا سرمه اثمد و یا روغن نارگیل و یا روغن کندوش هندی و یا رفع تیک ابروها و یا …….

ابرو و روش تقویت و رشد آن با زرده تخم مرغ محلی
و روغنهای بنفشه و فندوق

تقــــــویت_ابـــــروها
زرده ی تخم مرغ محلی را به ابرو بمالید و پس از ۲۰ دقیقه با آب سرد بشویید
روغن بنفشه و روغن فندق نیز تاثیر مناسبی دارد.

@tebiirann

//////////////////////////////////////////////

دهها موارد دیگر در سایت خودم کلیک کن از عقول طب سنتی

http://tajarobteb.ir/?s=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88