آخرین مطلب

اتوفاژی (خودخواری) بر مبنای طب سنتی

🔴 #اتوفاژی (خودخواری) بر مبنای طب سنتی

♻️ مکانیسم اتوفاژی اینگونه است که سلول خراب، سلول مریض، سلول ضعیف، سلول تخریب شده، سلول جهش یافته، #سلول_سرطانی، #تومور و … را تجزیه و بازیافت می‌کند!!

🔸 پیامبر اسلام: «#معده خانه همه دردهاست و امساک (پرهیز از خوردن) بالاتر از همه داروهاست»
«صوموا تَصِحّوا: #روزه بگیرید تا سالم بمانید»

🔸 ابن سینا: «به #سرطان تیغ نزنید چراکه وحشی می‌شود؛ به سرطان #گرسنگی دهید تا درمان شود»

💢 تلنگر: ای کاش بیشتر دین خودمان و دستورات آن را باور داشته باشیم

@soroshesalamati