آخرین مطلب

صمغ عربی و خاصیتش برای گلودرد

صمغ عربی برای درمان گلودرد :

خواص ضد التهابی که در صمغ عربی وجود دارد، به کاهش گلودرد که باعث ناراحتی بسیاری می شود، کمک می کند و ویسکوزیته موجود در گلو را نیز حفظ می کند و به نوبه خود باعث جلوگیری از خشکی گلو میشود.
خشکی گلو گاهی می تواند موجب گلو درد شدید و شرایط سخت مانند ورم و عفونت های باکتریایی شود صمغ عربی را از عطاری ها تهیه کنید.

🌿 @TebbolAeme 🌿