آخرین مطلب

سبزی ترخون داروی ضد سکته صورت

سبزی ترخون خشک را نرم بسایید و جای نمک در غذا بریزید!

هم طعم نمک را احساس میکنید هم فشار خون را تنظیم میکند
و هم چاقی ایجاد شده در اثر تجمع آب در بافت های بدن را بر طرف میسازد!

🌿 @TebbolAeme 🌿
📚نظریه معارفی
سبزی ترخون به هرشکل آن شامل سبزی ان یا خشک شده یا روغن ان همان روغن عاقرقرحا یا عرق ان داروی ضد فلج صورت و دفع اخلاط چسبنده قدیمی درگوارش و دفع سودا و دفع عفونت ها و دفع سکسکه و دفع بادگلو و دفع نفخ قدیمی و رفع عفونت مجاری ادراری و تقویت نیروی جنسی
⛔️خانم باردار ممنوع و مجردها با دوز کم مصرف کنند