آخرین مطلب

سبزی ترخون خشک داروی ضد فشارخون بالاو ضد چاقی بدن

ترخون خشک را نرم بسایید و جای نمک در غذا بریزید !.

هم طعم نمک را احساس میکنید هم فشار خون را تنظیم میکند و هم چاقی ایجاد شده در اثر تجمع آب در بافت های بدن را بر طرف میسازد.
┅┅❅❈❅┅┅
➥🏵 @TebeBooAli