آخرین مطلب

چاق سازی صورت و یا پرشدن صورت بر مبنای طب سنتی

پرشدن صورت

🏵 مصرف عرق یونجه با عسل یک فنجان قبل از نهار و شام حتما با عسل
🏵ماساژ روغن زفت روی گونه‌ها و اندام لاغر
🏵 ماساژ اندام لاغر مخصوصا گونه‌ها با روغن خراطین اصل روزی دو مرتبہ
پرهیز از غذاهای سرد و خشک
🏵 برای تنظیم و پر شدن صورت خوردن دمکرده یا عرق رازیانه تا ۱۲۰ روز ،روزی یک لیوان میان وعده با عسل «فقط خانم‌ها»
🏵 مصرف خونسازها

بهترین معجون برای

🏵کمخونی
🏵ضعف اعـصاب
🏵پرشـدن صـورت
🏵ضعف عمـومی بـدن

🏵 یک عدد سیب رارنده کرده با یک قاشق عسل خالص و یک استکان عرق بیدمشک مخلوط نموده هرروز میل نمایید.
┅❅❈❅┅
➥🏵 @TebeBooAli