آخرین مطلب

زود رنجی اطفال

👈زود رنجی در کودکان، حاصل یک زخم روحی است!

زخم‌هایی که ممکن است از ۴ “ت” آسیب‌ رسان حاصل شده باشد؛
🔸 تهدید
🔸 تحقیر
🔸 توهین
🔸 تمسخر

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید