آخرین مطلب

مزاج مزه ترش بر مبنای طب سنتی

🍋 #ترش:

🌿مزاج آن سرد و خشک است.

✔️مواد ترش مانند آبغوره، آبلیمو، سماغ و سرکه، پس از ورود به بدن سردی و خشکی را افزایش میدهند..

✔️هر چه ترشی آنها بیشتر باشد سردی و خشکی بیشتری ایجاد میکنند..

✔️زیاده روی در استفاده از این مواد، بازتابی منفی بر دستگاه تنفسی و سیستم عصبی دارد و موجب تشدید سرفه میشوند.

✔️این مزه برای #گرم و ترمزاجان مفید بوده؛ و به مقادیر کم میتوانند ازآن استفاده کنند..

✔️ سوداویها(سردوخشک مزاجان) از مصرف آنها صدمه میبینند..

@soroshesalamati