آخرین مطلب

اختلالات بدن با تماشای تلویزیون و رایانه و تلفن همراه

💊⛔️⛔️سلامت روان⠀ ما مختل است 🔻
. ⠀
پیامدهای مشاهده طولانی مدت تلویزیون و یا کار طولانی با رایانه وگوشی تلفن همراه هوشمند چیست؟⠀
. ⠀
🔘 افزایش سردی و خشکی مغز⠀
🔘 خستگی ذهنی و کاهش توان تصمیم گیری⠀
🔘 احساس کسالت⠀
🔘 احساس نگرانی و افسردگی⠀
🔘 کاهش قدرت پردازش ذهنی به ویژه در کودکان⠀
🔘 ایجاد ضعف ارتباطی-کلامی در کودکان⠀
🔘 افزایش پرخاشگری به ویژه در کودکان⠀

🍂 گروه تحقیقات جامعه گیاه درمانی ایران 🍂 ⠀

🍁 @irihmsir 🍁⠀

جامعه گیاه درمانی ایران #تلویزیون #گوشی #کامپیوتر #کسالت #طب سنتی #طب ایرانی #سلامت روان #ذهن #کودکان #کودک #نوجوانان #جوانی #جوان