آخرین مطلب

موسیر داروی تقویتی مغز و ضد آلزایمر و کاهنده فشارخون

📚موسیر به عملکرد مغز کمک کرده و ضد آلزایمر است

و از آن‌ جا که حاوی مقدار فراوانی سولفور است به شفافیت پوست کمک خوبی می‌کند. همچنین
موسیرفشارخون را کاهش می‌دهد.

کانال پرفسور سمیعی 👇
@samii_dr
رسانه باشید نشر دهید ✅