آخرین مطلب

تغذیه میوه دوران بارداری

🌹🌹🌹🌹🌹۴ میوه مفید برای دوران بارداری!🍎

◽️انبه: بامصرف آن،می‌توانید حجم قابل‌توجهی ازویتامین‌های موردنیاز خودوجنین‌تان راتأمین کنید.

◽️انار: مصرف انار و نوشیدن آب انار در بارداری می‌تواند از جفت محافظت‌کند.

◽️آووکادو به جنین کمک می‌کند دچار نقص لوله‌های عصبی نشود.

◽️سیب دردوران‌بارداری می‌تواند خطرابتلاکودک به آسم وآلرژی راکاهش دهدومانع تهوع، دردوزایمان زودرس مادر شود.
┅┅❅❈❅┅┅
➥🏵 @sinohehsamdaliri