آخرین مطلب

خستگی درمانی با جوانه گندم بر مبنای طب سنتی

📚📚🔴درمان خستگی

👈🌾جوانه گندم

به همه بیمارانی که از خستگی و کوفتگی بدن رنج می برند، توصیه میشود که روزی یک قاشق مربّاخوری پودر جوانه گندم(یا ۵-۴ قاشق جوانه گندم تازه) را به هر نحوی که مایلند؛ مصرف کنند.
همچنین مصرف سمنو نیز مفید است.

☘️مصرف شنبلیله بصورت سبزی یا جوانه آن نیز بسیار در درمان خستگی مفید است. حتما آن را تجربه نمایید.
┅┅❅❈❅┅┅
➥🏵 @TebeBooAli
نظریه معارفی :🔻
خستگی بعدازبیداری نشانه اختلال کبد و سموم بالای کبد و دیرخوابیدن درشب و یا خوابیدن بعدطلوع افتاب نشانه کبد چرب و غلظت خون است پس دمنوش یا عرق خارمریم و یا عرق کاسنی باشاهتره و یا پاشیدن پودرسماق روی تغذیه گوشت دار و یا خوردن آب انارو یا خوردن رب انار و یا شربت اب لیمو و یا پیاده روی درطول روز و یا روغن مالی بدن توسط خودتان و همزمان بادکش روزانه فقط برای چنددقیقه و سنگ پازدن کف پاها فقط چنددقیقه درهرروز توصیه میشود