آخرین مطلب

سنگ کلیه درمانی بر مبنای طب سنتی با آبلیمو

🔺دفع سنگ‌ کلیه با آبلیمو طبیعی با روغن زیتون

🔹آبلیمو را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از داروهای خانگی مناسب برای دفع سنگ کلیه در نظر گرفت ، یک قاشق غذاخوری از روغن زیتون را به آب لیمو، اضافه کنیداین مخلوط را، دو تا سه بار در روز بنوشید.

🔹همچنین می توانید، یک قاشق غذاخوری آبلیمو را به ٨ اوز آب گرم اضافه کنید و هر روز صبح، ناشتا بنوشید و در طول روز، ٢٠ تا ٣٠ دقیقه قبل از هر وعده غذایی نیز، استفاده شود.