آخرین مطلب

شناخت ضعف کلیه و بیماری کلیه ها

علایم نارسایی کلیه ها

خستگی و ضعف

ادرار بسیارتیره یا ادرار سفید توام با بو زننده

پف صورت و بدن

شن ریزی کلیه ها

درد قفسه سینه و تنگی تنفس و درد پشت کتف

شکم آوردن

فشارخون بالا

اشتهای زیاد

تهوع

درد در دستگاه تناسلی و بالاخص دوطرف کلیه ها

ادرار خونی

درد در ستون فقرات

تیرگی چشم

خواب آلودگی زیاد

فراموشکاری

درد مفاصل و یا پاها

ممکن است در یک فرد همه موارد و در بعضی فقط یک مورد بوقوع بپیوندد