آخرین مطلب

دیابت درمانی با ورزش کف پاها

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷دیابت با ورزش ساق پاها

مقاله ای از دانشگاه هیوستون تگزاس منتشر شده در پایان سال ۲۰۲۲ موجی از علاقه را برانگیخته است.
کاهش سطح قند و انسولین در خون بیماران دیابتی پس از خوردن غذا به میزان ۵۲ درصد (بهتر از بسیاری از داروهای دیابت) با یک حرکت بسیار ساده و انجام می شود.
نیازی به تلاش یا مصرف هیچ دارویی نیست.
❤️❤️ فقط با حرکت دادن یک عضله بسیار کوچک واقع در ماهیچه ساق پا در پشت ساق به نام عضله کف پا. با حرکت دادن این عضله در حالی که روی صندلی خود نشسته اید و تلویزیون تماشا می کنید، میزان قند خون به درصد زیادی (به نصف) کاهش می یابد و این عضله حتی اگر ساعت های طولانی به حرکت خود ادامه دهید، دچار خستگی نمی شود.
❤️ یکی از مزایای این عضله این است که گلوکز موجود در خون را بعد از غذا خوردن برای انرژی مصرف می کند (گلوکز) نه گلیکوژن ذخیره شده در عضلات را مانند بقیه عضلات بدن.
❤️تحقیقات جالبی است و می تواند راه حل موثری برای دیابت بدون نیاز به دارو، ورزش شدید و رژیم های غذایی طاقت فرسا باشد.
🇮🇷به اشتراک بگذارید ‌ وکمک بزرگی است برای دیابتی ها ‌موثر🌱💚